• BAL KARNAWAŁOWY 2018

     • SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY PRZEDSZKOLAKÓW, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 5 STYCZNIA 2018 r.

      OD GODZ. 10.00 DO 12.30 W TRZCIŃSKIM CENTRUM KULTURY.

      PROSIMY RODZICÓW BY ZADBALI O CIEKAWE STROJE DLA SWOICH DZIECI

       

     • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2017

     • SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA „PASOWANIE NA

      PRZEDSZKOLAKA”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

      W PRZYSZŁYM TYGODNIU, W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

       

       BIEDRONKI- 15.11.2017r., GODZ. 11.00

      SŁONECZKA -17.11.2017r., GODZ. 12.30

      KRASNALE - 16.11.2017r., GODZ. 10.00

      JEŻYKI - 13.11.2017r., GODZ. 10.45

     • PODZIĘKOWANIA

     • 20 października 2017 roku nasze przedszkole otrzymało imię Leśne Skrzaty.

      Był to dla przedszkolnej społeczności ważny i niezwykły dzień, za który chciałabym  w imieniu swoim, pracowników i dzieci  podziękować osobom i instytucjom, na których pomoc i wsparcie mogliśmy liczyć.

       

      Z głębi serca dziękuje Radzie Rodziców działającej przy przedszkolu w roku ubiegłym i bieżącym.

      Słowa wdzięczności kieruję do darczyńców: Koła Łowieckiego „ Cyranka”, Pana Piotra Winnickiego, Pani Jolanty Wasiela – Kwiaciarnia „ U Joli”, Pani Wandy Bazan- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowego w Chojnie, Pani Ewy Bilskiej- Księgarnia, Spółdzielni Usług Rolnych- ROL- BUD w Trzcińsku-Zdroju, Pani Teresy Duniec- Łuksza – Premium Ubezpieczenia.

      Pięknie dziękuję Pani Marcelinie Glonek za zaprojektowanie logo przedszkola, a Paniom Katarzynie Mikuć  i Edycie Morawskiej za uszycie krasnoludkowych czapek.

      Dziękuje Panu Januszowi Pierogowi za pomoc w przygotowaniu sali TCK i sal przedszkolnych do uroczystości, a także uporządkowaniu ich  po akademii.

      Dziękuje także rodzicom za przepyszne ciasta: Pani Magdalenie Stańczyk, Pani Malwinie Osadców, Pani Iwonie Purgal, Pani Monice Sidorczuk, Pani Agnieszce Urbańskiej, Pani  Małgorzacie Zarychta, Pani Monice Błaż, Pani Monice Przytuła, Pani Karolinie Rogowskiej, Pani Barbarze Korkoszyńskiej, Pani Katarzynie Dzierzba, Pani Agacie Kudz, Pani  Natalii Jóźwiak, Pani Irenie Widziak, Pani Elwirze Juwa, Pani Annie Lewandowskiej, Pani Marcie Wasiutyńskiej, a  Pani Anecie Buczkiewicz za tort, oraz  pracownikom przedszkola za smaczne sałatki i pierogi.

      Księdzu Markowi Piotrowskiego dziękuje za odprawienie uroczystej mszy św., a przybyłym  gościom za prezenty i słodycze.

       

      Bogumiła Gardziejewska - Dyrektor Przedszkola.

       

    • UROCZYSTOŚĆ NADANIA PRZEDSZKOLU IMIENIA LEŚNE SKRZATY
     • UROCZYSTOŚĆ NADANIA PRZEDSZKOLU IMIENIA LEŚNE SKRZATY

     • Data 20 października 2017 r. wpisała się na stałe w 70 letnią historię naszego przedszkola, gdyż tego dnia odbyła się w naszej placówce szczególna uroczystość… Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku - Zdroju nadano imię „Leśne Skrzaty”. O wyborze imienia zadecydowali nasi wychowankowie, rodzice i personel przedszkola, w zorganizowanym specjalnie na tę okazję głosowaniu.

       

       

      Rada Miejska Trzcińska-Zdroju w dniu 28 czerwca 2017 r., podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu, która została poprzedzona uchwałą Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

      To ważne wydarzenie uświetnili swoja obecnością: p. Zbigniew Kitlas Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój, emerytowani i byli dyrektorzy przedszkola: p. Wanda Zgadło i p. Anna Rydzewska, oraz p. Marianna Papież emerytowany nauczyciel naszej placówki, p. Roberta Kowalskiego Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, p. Jan Grzyś Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice wraz z p. Olgą Komorowską, dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszej gminy w osobie p. Wandy Angowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej, p. Barbary Dybczak, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach, p. Agnieszki Rudyk Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, p. Ireneusza Nabywańca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach, p. Wiesławy Sugier Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju, p. Józefy Warężak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, p. Reginy Brzezińskiej Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju, p. Tadeusza Mazura Dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury i p. Pawła Trzaskosia Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku-Zdroju. Obecny był też Księdza Marka Piotrowskiego Proboszcz tutejszej parafii, który odprawił mszę świętą na początku tego wyjątkowego dnia.

       

      Obecni byli też Radni Rady Miejskiej: p. Janusz Pieróg i p. Zdzisław Iwanicki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p.Barbara Korkoszyńska wraz oraz jej członkami p. Moniką Sidorczuk, p. Elizą Pieróg, p. Moniką Przytuła, p. Paulą Mołdoch, p. Anną Olchowy, p. Mariolą Ziętek, p. Elwirą Juwa i p. Magdaleną Lis. Byli też rodzice i bliscy naszych przedszkolaków.

      Na przywitanie każdy zaproszony gość otrzymał od dzieci różę. 
      Uroczystość w sali Trzcińskiego Centrum Kultury rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego i hymnu przedszkola, następnie głos zabrała p. dyrektor Bogumiła Gardziejewska, która przybliżyła obecnym na akademii historię placówki.

      W dalszej części przemawiał p. Zbigniew Kitlas Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, który między innymi odczytał akt nadania imienia.

       

      Później głos zabrali p. Robert Kowalski, p. Zdzisław Iwanicki i p. Tadeusz Mazur, którzy na ręce p. Dyrektor złożyli kwiaty oraz pamiątkowe upominki.

      Po części oficjalnej na scenie zagościły przedszkolaki.

      Na początku wystąpiły Słoneczka, po nich Krasnale.

      W dalszej kolejności zaprezentowały się Biedronki z Jeżykami, a na zakończenie sześciolatki z Jeżyków wykonały taniec z bum- bum – rurkami.

      W czasie uroczystość można było wpisać się do pamiątkowej księgi.

      Po części artystycznej wszyscy udali się do przedszkola, gdzie Ksiądz Marek Piotrowski poświęcił pamiątkową tablicę, a p. Burmistrz dokonał jej odsłonięcia i odczytał umieszczone na nie słowa Janusza Korczaka: " Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może pomóż”

      Przed budynkiem Pan Nadleśniczy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy złożyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty, życzenia i upominki.

      Na zakończenie goście udali się do przedszkola na poczęstunek.

      Mogli też obejrzeć sale dzieci i podziwiać wykonane przez nich prace plastyczne.

      Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili ten wyjątkowy dzień i służyli nam pomocą i wsparciem.

       

       

    • ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA
     • ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

     • SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA UROCZYSTOŚĆ NADANIA PRZEDSZKOLU IMIENIA „LEŚNE SKRZATY” DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

      PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

      10.00 - MSZA ŚWIĘTA - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TRZCIŃSKU- ZDROJU
      11.00 - UROCZYSTE NADANIE PRZEDSZKOLU IMIENIA ORAZ CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA - SALA TRZCIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
      12.15 - ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA – UL. KOŚCIUSZKI 7

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO I POŻEGNANIE DZIECI 

      KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ 

      DO SALI TRZCIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W DNIU 22.06.2017 r. O GODZ. 10.00.

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju, Kościuszki 7
   • przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
   • przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
   • 91 414 81 14
   • ul. Kościuszki 7 74-510 Trzcińsko-Zdrój
 • Galeria zdjęć

   brak danych