• KONKURS KREATYWNI W DOMU

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie "Kreatywni w domu" organizowanym przez Trzcińskie Centrum Kultury. 

       

      REGULAMIN KONKURSU

      1. Organizatorem konkursu fotograficznego i filmowego z nagrodami pn. „Kreatywnie w domu” jest Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju (74-510), ul. Młyńska 4,
      2. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie www.tcktz.naszgok.pl oraz facebook’u Trzcińskiego Centrum Kultury (TCK)  i trwa do czasu rozstrzygnięcia, tj. od 11 maja do  15 czerwca 2020 r.
      3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
      4. Udział w konkursie polega na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu i przesłaniu na adres e-mail tck@interia.eu
      5. Tematem wykonanych zdjęć lub filmu jest „Kreatywnie w domu”
      6. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, których zdjęcie lub film zostaną uznane za najbardziej kreatywne.
      7. Ogłoszenie wyników następuje po rozstrzygnięciu konkursu.
      8. Zwycięzców o sposobie odebrania nagrody poinformujemy w indywidualnej wiadomości.
      9. Zwycięzca zobowiązany jest w indywidualnej wiadomości potwierdzić otrzymanie informacji o przyznanej nagrodzie.
      10. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą lub stwierdzenia nieprawidłowości podczas weryfikacji, zwycięzcą ogłoszona zostanie osoba, która zajęła kolejne miejsce w konkursie. 
      11. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu.

       

      Klauzula informacyjna

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trzcińskie Centrum Kultury (TCK) z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4 (kod pocztowy: 74-510), tel.: 914148043,
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Trzcińskim Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email tck@interia.eu
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
      5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: - w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Trzcińskie Centrum Kultury, - w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
      6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a także w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
      7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania nagród w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością przekazania nagród przez Trzcińskie Centrum Kultury.

      Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

      1. Konkurs ma charakter gminny.
      2. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie tcktz.naszgok.pl oraz Facebooku Trzcińskiego Centrum Kultury oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Trzcińskie Centrum Kultury z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. 91 414 80 43, w celach związanych z realizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
      3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.

       

    • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

     •  

      Szanowni Państwo,

      Za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju

      zostają zawieszone w dniach od 6 maja 2020 roku do 22 maja 2020roku  

      z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć i opieki, zapewniającej bezpieczeństwo w placówce dzieciom zgodnie z wytycznymi,

      jakie dla przedszkoli wydał Główny Inspektor Sanitarny w dniu 30 kwietnia 2020r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

       

      Równocześnie informuję, że przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.

       

      Nadal także organizowana jest realizacja zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Zakres treści nauczania dla naszych wychowanków wraz z materiałami przekazywany jest Państwu na bieżąco

      za pośrednictwem strony internetowej http://przedszkoletrzcinsko.pl/ w zakładce „Propozycje zabaw” oraz zamkniętych grup Facebooka.

       

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

       

       

      zarzadzenie-dyrektora.pdf

     • OGŁOSZENIE

     • Szanowni Państwo!

      W odpowiedzi na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Premiera Rządu Polskiego o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja,

      decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju,

      nasza placówka  w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych dzieci pozostaje NADAL ZAMKNIĘTA.                         

      O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT

      Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

      z dnia 14.04.2020 r.

      w sprawie pracy przedszkola w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu.

       

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej związanej z zawieszeniem zajęć w przedszkolu i szkole z dnia 11.03.2020 r.

      Informuję co następuje:

      1. Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju od dnia 14.04.2020 r. do 26.04.2020 r. nie pracuje.
      2. Sekretariat przedszkola jest nieczynny.
      3. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez kontakt e-mail przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
      4. Prosimy każdy wysłany e-mail podpisać, w celu identyfikacji.
      5. Na każdą wiadomość od rodziców i innych klientów (potrzebujących załatwić sprawę) będziemy odpowiadać i ustalać formę kontaktu w sprawach pilnych.
      6. W sytuacjach bardzo pilnych prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 730 688 143.
      7. Prosimy śledzić naszą stronę internetową  przedszkoletrzcinsko.pl i profil przedszkola na FB. Tam zamieszczane są bieżące informacje na temat zdalnego nauczania i komunikaty bieżące.

       

      Dyrektor Przedszkola

      Anna Skiba

       

    • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI
     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

      Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, ograniczamy bezpośredni kontakt z innymi osobami. 

      W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji w dniu 08.04.2020r. o godz.15.00 informujemy, że listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych będą umieszczone na naszej stronie internetowej www.przedszkoletrzcinsko.pl  w zakładce "Rekrutacja 2020/2021".

      Przypominam, że komplet oryginałów dokumentów ( w wersji papierowej) należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola w terminie 5 dni roboczych po ustaniu epidemii.

       

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • KOMUNIKAT

      Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

      z dnia 03.04.2020 r.

      w sprawie pracy przedszkola w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu.

       

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej związanej z zawieszeniem zajęć w przedszkolu i szkole z dnia 11.03.2020 r.

      Informuję co następuje:

      1. Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju od dnia 06.04.2020 r. do 10.04.2020 r. nie pracuje.
      2. Sekretariat przedszkola jest nieczynny.
      3. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez kontakt e-mail przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl
      4. Prosimy każdy wysłany e-mail podpisać, w celu identyfikacji.
      5. Na każdą wiadomość od rodziców i innych klientów (potrzebujących załatwić sprawę) będziemy odpowiadać i ustalać formę kontaktu w sprawach pilnych.
      6. W sytuacjach bardzo pilnych prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 730 688 143.
      7. Prosimy śledzić naszą stronę internetową  przedszkoletrzcinsko.pl i profil przedszkola na FB. Tam zamieszczane są bieżące informacje na temat zdalnego nauczania i komunikaty bieżące.

       

      Dyrektor Przedszkola

      Anna Skiba

       

     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

     • INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

      Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne GIS, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, ograniczamy bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz na terenie przedszkola. 

      W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10.06.2020r.  informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.przedszkoletrzcinsko.pl  w zakładce "Rekrutacja 2020/2021".

      Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pobranie „Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola” (druk dostępny na stronie www.przedszkoletrzcinsko.pl w zakładce "Rekrutacja 2020/2021") i przesłanie scanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl zgodnie z harmonogramem w dniach 15-16.06.2020. W temacie wiadomości należy wpisać "Potwierdzenie woli". Oryginał "Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola" należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami po ustaniu epidemii.  

       

      Brak złożenia deklaracji woli przyjęcia do dnia 16.06.2020r. oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

       

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

     • Uwaga Rodzice

      Zmiana organizacji pracy Poradni od 26 marca 2020r. 

      W sprawach pilnych prosimy kontaktować sięz Poradnią w Gryfinie (91 416-27-37) lub filią w Chojnie (91 437-28-29)telefonicznie lub mailowo

      w godzinach od 8:00 do 15:00.

      Wnioski i zgłoszenia wysyłać pocztą zwykłą lub mailową.

      Dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego uruchomiliśmy dyżury psychologów i innych specjalistów.

      Odczuwasz lęk, niepokój lub masz inne trudności natury emocjonalnej zadzwoń do nas lub napisz maila.

       

      KONTAKT

      w godzinach 8:00 – 15:00 tel. 91 416-27-37

      w godzinach 15:00 – 19:00 tel. 798-640-714

      w godzinach 19:00 – 21:00 tel. 690-488-699

      lub mailowo gryfino@pppgryfino.pl

       

     • „WESOŁA NAUKA” W TVP2 – PASMO DLA NAJMŁODSZYCH - ZAPRASZAMY

     • Ofertę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował kanał TVP2. Już od dziś, 30 marca br. rusza pasmo „Wesoła Nauka”. Serdecznie zapraszamy do oglądania od godz. 11:05!

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • W związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,

      uprzejmie informuję, iż z dniem 30 marca br. zmianie ulegną godziny pracy                       

      Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju.

       

      Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku

      w godzinach 8:00 - 14:00 do odwołania.

       

      Proszę o rezygnację z osobistego załatwiania spraw  w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty  w Trzcińsku - Zdroju.

      Zachęcam do korzystania z poczty elektronicznej: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl   lub telefonu: 91 4148114.

      Z poważaniem

       

              Anna Skiba

       Dyrektor Przedszkola

       

    • Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci Słoneczka, Biedroneczki i Jeżyki!!!
     • Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci Słoneczka, Biedroneczki i Jeżyki!!!

     • Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci Słoneczka, Biedroneczki i Jeżyki!!!

      W naszym kraju został wprowadzony stan epidemii. Szkoły i przedszkola pozostają zamknięte do 10 kwietnia 2020 roku.

      To jeszcze wiele dni naszej rozłąki…

      Nie oznacza to jednak, że nie możemy tego czasu wykorzystać na wspólną zabawę!

      Przedszkola zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań w formie zdalnej.

      Panie nauczycielki codziennie będą przesyłały Wam propozycje zabaw, aktywności  i podpowiedzi, co można robić razem w domu, by czas rozłąki się tak bardzo nie dłużył, a dzieci miały okazję do realizacji przynajmniej części tego, co robią na co dzień  w przedszkolu.

      Na naszej stronie internetowej w górnym menu jest zakładka „PROPOZYCJE ZABAW”. Właśnie tam znajdziecie dla każdej grupy i na każdy dzień nasze propozycje działań muzycznych, plastycznych, jak również ćwiczenia naszej logopedki Pani Moniki.

      Panie Nauczycielki pozostają w stałym kontakcie z Wami – możecie zwracać się do nich na naszych grupach Messenger lub poprosić o telefon – zadzwonią, jeśli będziecie chcieli porozmawiać. W tym trudnym czasie wszystkim brakuje czasami nawet zwyczajnej rozmowy.

      Nasze propozycje zabaw znajdziecie również na przedszkolnym FB „Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty”.

      W sprawach administracyjnych piszcie lub dzwońcie do przedszkola –  jestem tu codziennie, a Panie nauczycielki wspierają mnie zdalnie – dzwoniąc lub pisząc.

      Razem damy radę!

      Tęsknię za Wami bardzo!!!

      Mam nadzieję, że wszyscy niedługo się zobaczymy!!!!

       

      Anna Skiba

      Dyrektor Przedszkola

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

      zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

      jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

      i zwalczaniem COVID-19

      zajęcia w przedszkolu zawieszone są

      do Świąt Wielkanocnych tj. do 10 kwietnia 2020r.

       

     • SZANOWNI RODZICE

     • Szanowni Rodzice!

      W trudnym czasie epidemii my, nauczyciele Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju myślimy o Was ciepło i pragniemy przyjść z pomocą. Dołożymy wszelkich starań, żeby Państwa wspierać oraz szukać rozwiązań na ewentualne sytuacje problemowe.
      Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę. Przytoczę zapis z podstawy programowej:

      „Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa (...)”

      Na profilu naszego przedszkola na Facebooku oraz na komunikatorach tj. grupy zamknięte o będziemy zamieszczać propozycje zabaw i materiałów w formach możliwych do realizacji przez dziecko w domu.


      Nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone  i przyjęte. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu mailowego: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl

      Życzę wszystkim ZDROWIA, WYTRWAŁOŚCI i SPOKOJU. Pozdrawiam i do zobaczenia 

       

      Anna Skiba
      Dyrektor Przedszkola

       

     • KOMUNIKAT - REKRUTACJA

     • Szanowni Rodzice

      Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkola w związku                            z koronawirusem w Polsce

      Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020 r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl. W temacie korespondencji należy wpisać: „dokumenty-rekrutacja”. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do przedszkola w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
      2. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

       

      Procedura składania wniosków w przedszkolu:

      • Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna osoba, po uprzednim kontakcie telefonicznym 914148114.
      • Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. 800-1500
      • Przy wejściu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
      • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
      • Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty.
      • Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.
      • Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym Rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka.
      • Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola.
      • Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

       

      Dyrektor przedszkola

      Anna Skiba

       

     • KOMUNIKAT DYREKTRORA PRZEDSZKOLA

     • KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

      Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, proszę o rezygnację z osobistego załatwiania spraw w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty         w Trzcińsku - Zdroju. Zachęcam do korzystania z poczty elektronicznej: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl lub telefonu: 91 4148114.

      Jednocześnie informuję, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwa. Brak jest decyzji władz zwierzchnich o zawieszeniu rekrutacji lub przedłużeniu jej terminów.

      Wnioski zapisu dziecka do naszego przedszkola wraz z potrzebnymi załącznikami można pobrać z naszej strony (zakładka – Rekrutacja 2020/2021). Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola w dniach 26 - 27 marca 2020r.

      W przypadku zmiany terminu informacja zostanie umieszczona na naszej stronie

       

      Z poważaniem
      Anna Skiba
      Dyrektor przedszkola

       

     • KOMU PRZYSŁUGUJE DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA CZAS OPIEKI NAD DZIECKIEM W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA - KLUBU DZIECIĘCEGO - PRZEDSZKOLA – SZKOŁY?

     • Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

      Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

      Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

      Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus (link do strony zewnętrznej)

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

      • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
      • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

      Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

      Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

      Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

      Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

      Przykład
      Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

      Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

      Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).

      Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

      Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

      Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

      Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

      Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

      Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

      W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

      Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

      Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

      Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

      Kto finansuje zasiłek?

      Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

      Numer Infolinii ZUS

      Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

      • ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
      • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

      wzór oświadczenia w załączniku oswiadczenie-dodatkowy-zasilek-opiekunczy.docx • Galeria zdjęć

   brak danych