• Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.

     Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola Miejskiego.

      

     Zadaniem Rady Rodziców jest:

     • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci;
     • w celu wspierania zadań statutowych przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł;
     • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa uchwalony i realizowany przez nich regulamin;
     • w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola;
     • w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej
    • Wpłaty na Radę Rodziców można przelać na konto:

     82 9370 1020 0407 1026 3000 0001

 • Galeria zdjęć

   brak danych